Hoppa till textinnehållet
Meny
  • Bo
  • Äta
  • Sevärdheter
  • Aktiviteter
  • Områden
Produktbild

Rökstenen

Stenen är översållad med runor och lönnrunor - på framsidan finns omkring 280 stycken och på baksidan runt 450. Även smalsidorna bär text och till och med toppytan har tagits i anspråk, men runristaren har disponerat sin text så snillrikt att alla runorna kan läsas av den som står på marken.
 Det har sagts att Rökstenen är vår första svenska dikt och den måste redan då den restes ha betraktats som ett litterärt och konstnärligt mästerverk. Den dekorativa texten har utförts av en runristare med en utpräglad känsla för form och ornamentik. Han ter sig också som en mycket skriftkunnig skald med stor kunskap om tidens mytiska berättelser och föreställningsvärldar. Genom sin märkliga skapelse tycks han medvetet velat sätta läsarens skarpsinne och bildning på prov.
Numera är forskarna nästan överens om hur Rökstenens runor ska läsas men inte hur de ska tolkas. Här finns svårgripbara inslag av sägner, dunkla myter och ett antal olika hjältedikter liksom episoder ur Varins egen släkthistoria. Rökstenen döljer fortfarande sin hemlighet - kanske blir det du som knäcker koden?
Genom sin monumentala storlek och rika utsmyckning avslöjar Rökstenen att Varin med all sannolikhet tillhörde en inflytelserik släkt. Dessutom kan guden Tors framträdande plats i textens senare del förklaras med en strävan att ge Varin och hans ätt en gudomlig förankring och legitimitet. På så sätt fungerade stenen säkerligen både som ett minnesmärke över en saknad son och som en statussymbol för släkten.

 

 

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Historiska sevärdheter i Ödeshög
Stora torget 3
599 31 Ödeshög
Tel: 0144 35167

Karta

viewmap
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Bokning/köp av produkter sker direkt av produktägaren vars namn framgår på bokningen. Eventuella reklamationer hänvisas till respektive produktägare. Redigera produkt