Hoppa till textinnehållet
Meny
  • Bo
  • Äta
  • Sevärdheter
  • Aktiviteter
  • Områden
Produktbild

Naturreservat Hällestad-Torp

Hällestads-Torps naturreservat utgörs av gammal barrskog med många tallar och granar som är imponerande gamla och grova.
Hällestads-Torp är ett barrskogområde som ligger cirka 5 km nordväst om Ljusfallshammar i Finspångs kommun nära gränsen mot Närke.

I öster gränsar området till sjön Lyren. Större delen av reservatet består av barrblandskog. Särskilt i sumpskogarna, där luftfuktigheten är mycket hög, finns en rik kryptogamflora (svampar, lavar och mossor). Skogen är särskilt rik på hänglavar med rödlistade arter som gropig skägglav.

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Naturreservat - Hällestad-Torp
Bergslagsvägen 29
61230 Finspång
Tel: 0122 85100
Kontaktperson: Finspångs Turistbyrå
Besöksadress: Naturreservat Finspång

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning Parkering med plats för ett par bilar.
Koordinater WGS 84 lat: 58, 8125 long: 15, 4387 SWEREF 99 TM: N 6519259,04 O 525342,58
En eldstad finns vid sjön Lyrens strand i områdets östra del.

Karta

viewmap
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Bokning/köp av produkter sker direkt av produktägaren vars namn framgår på bokningen. Eventuella reklamationer hänvisas till respektive produktägare. Redigera produkt