Hoppa till textinnehållet
Gärdserums-kyrka-i-morgondi

Kyrkor i Åtvidaberg

Besök Åtvidabergs kyrkor

Åtvids Stora kyrka

Under slutet av 1800-talet behövde Åtvidaberg en större kyrka. Det beslutades att en ny större kyrka skulle uppföras. A E Melander fick i uppdrag att rita en kyrka i nygotisk stil med inspiration från England. 1884 stod Åtvids Stora kyrka klar. Tornet är 63 meter högt och toppen pryds av en lilja.

 

Åtvids Gamla kyrka

Åtvids Gamla kyrka byggdes ca 1500 och var då en av Östergötlands största. Under 1800-talets senare hälft behövde Åtvidaberg en större kyrka. Gamla kyrkan omvandlades till ruin och tjänade som friluftskyrka under cirka 70 år. På 1950-talet donerade dåvarande disponent Elof Ericsson en stor summa pengar som gjorde att kyrkan kunde återuppbyggas. Återinvigningen skedde 1957. Idag används Gamla kyrkan flitigast i Åtvidaberg.

 

Klockstapeln

Peter Bragner, byggmästare från Linköping, uppförde Klockstapeln år 1752. Den tidigare klockstapeln fanns inne på kyrkogården vid Åtvids Gamla kyrka. Det nya valet av placering berodde på "att man ville att klockorna skulle få klinga i en friare rymd"År 1884 stod den nya Stora kyrkan klar och man ville flytta klockorna dit. Man var dock rädd att att trycket på tornmurarna skulle bli för stor, varpå man bestämde att klockorna skulle bli kvar i Klockstapeln. Hannäs kyrkaBiskop C.A. Cornelius invigde Hannäs kyrka den fjärde söndagen i advent år 1885. Kyrkan har gotisk stil, traditionell engelsk med synliga takstolar och tredelat tak av bräder. När man kommer in i templet förundras man av den ljusa och rymliga interiören. Från början fanns ingen altartavla utan den kom på plats först fyra år efter invigningen.

 

Grebo kyrka

1773 stod Grebo kyrka färdig. I kyrkan finns det många vackra saker som är skänkta från de stora gårdarna runt kyrkan, dock inte altartavlan. Den stora altartavlan är målad och skänkt av en känd konstnär vid namn Johan Stålbom. Björsäters kyrkaMed hjälp av församlingsborna byggdes Björsäters kyrka år 1800. Den gamla stavkyrkan ansågs vara i för dåligt skick och skulle rivas. Dopfunten är kyrkans äldsta föremål och är från slutet av 1200-talet. Predikstolen har en ovanlig placering över altaret vilket är en unik företeelse och förekommer bara i några få kyrkor.

 

Yxnerums kyrka

1802 byggdes Yxnerums kyrka i enlighet med dåtidens mode, det vill säga som en stor vit lada med plats för socknens halva befolkning. Kyrkan rymmer 300 personer varav 70 på läktaren. Kyrktornet byggdes först mycket senare och 1928 kunde klockorna monteras i tornet. Värna kyrkaDen nuvarande kyrkan i Värna uppfördes under 1500-talet, i sten och tegel. Från början bestod kyrkan av samma långhus som idag, men med ingång i söder. Altaruppsatsen med sina träskulpturer är tillverkade i Tyskland på 1400-talets mitt. Predikstolen är av trä och dess stomme är troligtvis från 1600-talet. Gärdserums kyrkaKyrkan är uppförd i nygotisk stil och en av de första i Sverige i sitt slag och är ritad av F W Scholander. Kyrkan stod färdig 1857 och den högtidliga invigningen hölls den 16 augusti av domprosten J. Laurensius. I kyrkan finns en del inventarier från Gamla Kyrka. Bland annat är truimfkrucifixet från 1300-talet.